tmfotball.no

Av forskjellige årsaker er årsmøtet som var berammet til 10 april kl 20:00 utsatt til 19. april kl 20:00 på Måløy stadion. 

Endelig innkalling med sakliste og vedlegg blir gjort tilgjengelig for medlemmene ca en uke før.