tmfotball.no

Tornado Måløy Fotballklubb disponerer totalt seks forskjellige anlegg. To av disse eier klubben selv direkte eller indirekte, mens resterende disponeres iht. avtale med eier. Under følger en beskrivelse av de forskjellige anleggene:

 

Kvalheim stadion

Eier TMFK
Driftsansvarlig TMFK
Underlag Naturgress
Størrelse 40 * 80 meter
Fasiliteter Ingen
Banemester Ronny Mobakken / Petter Lillestøl

Kvalheim stadion ble bygget på 1950-tallet av Kvalheim Fotballklubb. På 1980-tallet oppgraderte Tornado FK anlegget.

 

Refvik stadion

Eier Vågsøy kommune
Driftsansvarlig TMFK
Underlag Naturgress
Størrelse 80 * 110 meter
Fasiliteter Garderober og kiosk
Banemester Jon Georg Rutledal

Refvik stadion ble bygget i 1969 av Vågsøy kommune. Banen var i mange år hjemmebanen til Tornado FK, og en fryktet arena på nordvestlandet. Banen har de siste årene blitt benytte som reservehjemmebane for senior A-laget til TMFK.

 

Skaredammen idrettspark

Eier Skaredammen idrettspark SA
Driftsansvarlig TMFK
Underlag Grus
Størrelse 64 * 110 meter
Fasiliteter Ingen
Banemester Ronny Mobakken

Skaredammen idrettspark ble bygget i 1995 av Skaredammen idrettspark AL. Banen er planlagt oppgradert med kunstgress og bl.a. løpebane med tartandekke i 2015. 

 

Måløy stadion

Eier Vågsøy kommune 
Driftsansvarlig Måløy Idrettslag
Underlag Naturgress
Størrelse 70 * 108 meter
Fasiliteter Garderober og kiosk
Banemester Henning Vabø

Måløy stadion ble bygget av Vågsøy kommune, først som grusbane. Anlegget ble senere oppgradert til naturgress. Senere ble det bygget et stort forsamlings-/garderobebygg, som idag også huser Trollskogen barnehage. Anlegget ble deretter oppgradert med tribune med 400 sitteplasser. Banen er TMFKs hovedarena. 

Anlegget er under storstilt oppgradering til kunstgress og full løpebane i tartan. 

 

Vågsøy ungdomskole

Eier Vågsøy kommune 
Driftsansvarlig TMFK
Underlag Kunstgress
Størrelse 20 * 40 meter
Fasiliteter Ingen
Banemester Ronny Mobakken

Banen på Vågsøy ungdomskole ble bygget i 1966, med opprinnelig grus. I 2011 inngikk TMFK og Vågsøy kommune et spleiselag hvoretter banen ble oppgradert med kunstgress. 

 

Nordfjordhallen

Eier Vågsøy kommune 
Driftsansvarlig Nordfjordhallen Drift AS
Underlag Kunstgress
Størrelse 40 * 64 meter
Fasiliteter Garderober og kiosk
Banemester Arne Vedvik

Nordfjordhallen ble bygget i 2001 av Vågsøy kommune. Sommeren 2014 ble underlaget byttet ut.